Jonas Borssén, ordförande i Svenska Chilepepparföreningen tillika kock och författare, delar med sig av sina kunskaper och erfarenheter. Föredraget tar upp odling, skörd och matlagning. Allt ifrån sådd via uppdrivning och skötsel av plantan till övervintring. Helt enkelt hur ett odlingsår går till och vad man tillagar av skörden. Jonas tar med sig smakprov samt fröer och specialnäring att köpa efter föredraget.

  • Datum: 5 december
  • Tid: Kl 18.30-ca 21.00
  • Plats: Skurustugan, Värmdövägen 339
  • Kostnad: 90 kr för medlem och 120 kr för icke medlem
  • Anmälan: Senast 2 december på anmalan@nvts.se
    Betala in avgift (inkl fika) på plusgiro 127 59 81-7