Nacka-Värmdö Trädgårdssällskap är en lokal trädgårdsförening som är ansluten till Riksförbundet Svensk Trädgård, RST. Vi har cirka 350 medlemmar. De flesta är antingen bosatta inom vårt område eller har fritidshus här.

I Riksförbundet Svensk Trädgård ingår cirka 160 föreningar över hela landet med tillsammans runt 33 000 medlemmar. Förbundet ger ut en tidning, Hemträdgården, med sex nummer per år. Tidningen ingår i medlemsavgiften. Som medlem har man också tillgång till gratis trädgårdsrådgivning och rabatt hos flera trädgårdsbutiker.

Inom lokalföreningen ordnar vi själva våra arrangemang. Under inomhussäsongen (oktober-april) ordnar vi föredragskvällar med olika teman ungefär en gång per månad. Då håller vi oftast till i Skurustugan, Skuru IKs klubbstuga nära Skurubron. Under sommaren gör vi trädgårdsbesök då vi tittar på trädgårdar i trakten hos medlemmar eller andra. Vi brukar också ordna en dagsresa med buss för att besöka olika sevärda trädgårdar och plantskolor lite längre bort. Ibland ordnar vi kurser inom något ämne med trädgårdsanknytning. Vi har bland annat haft kurser i gjutning av växttråg, pilflätning av växtstöd, trådarbete och julprydnadstillverkning.

Välkommen att bli medlem i vår trevliga trädgårdsförening!

Klicka på Bli medlem så får du veta vad det kostar och hur du anmäler dig.