NVTS styrelse 2023
Gertrud Nerpin, ordförande
Maria Lövgren, kassör och medlemsansvarig
Kristina Jerbi, ledamot
Anna-Lena Ahlberg, ledamot
Eva Maurin, ledamot
Helena Palén Berggren, ledamot
Johanna Holmqvist, ledamot

Revisorer
Ulla Perme
Marie-Ann Castenvik
Arne Wallers (ersättare)

Valberedning
Leena Söderlund (sammankallande)
Lotta Reiver