NVTS styrelse 2024
Gertrud Nerpin, ordförande
Maria Lövgren, kassör och medlemsansvarig
Kristina Jerbi, ledamot
Susanne Olsson, ledamot
Eva Maurin, sekreterare
Helena Palén Berggren, ledamot
Johanna Holmqvist, ledamot

Revisorer
Ulla Perme
Arne Wallers
Lars Sten (ersättare)

Valberedning
Leena Söderlund (sammankallande)
Anne-Sophie Blomdal