Det finns många fina blommor och grönsaker som du kan fröså själv för att kunna njuta av egen blomsterprakt eller äta egenodlade grönsaker. Efter odlingssäsongen kanske du vill spara dina fröer för att kunna odla dem även kommande säsong. Vägen dit kan vara kantad av olika typer av utmaningar som behöver hanteras för att du ska kunna få fram så bra fröer som möjligt.

Trädgårdstrollet, alias Jasmine Waara trädgårdsmästare, kommer till oss och berättar om hur man sköter om sin odling från frö till frö. Hon kommer bland annat att beröra frösådden (kallsådd, försådd inomhus, direktsådd), hur man sköter sin odling för att få fram högkvalitativt frö, hur fröerna skördas samt bevaras till kommande odlingssäsong. Efter föredraget visar Jasmine hur du kan vika dina egna fröpåsar.

  • Datum: 17 januari
  • Tid: Kl 19.00-ca 21.00
  • Plats: Skurustugan, Värmdövägen 339
  • Kostnad: 90 kronor för medlem, 120 kronor för icke medlem
  • Anmälan: Senast 15 januari på anmalan@nvts.se
    Avgift (inkl fika) betalas in på 127 59 81-7