Halvera torven och bli din egen jordmakare. Det är budskapet från trädgårdsjournalisten och författaren Lena Israelsson. Under föredraget förklaras varför det är en dålig idé att bygga en trädgård av torvjord (dvs planteringsjord) och Lena ger tips på vad vi ska använda istället så vi får en fruktbar och hållbar odling som ger bättre skördar och fräschare grönsaker. Några spännande odlingstips och grönsaker ska vi också hinna med.

  • Datum: Torsdag 16 november
  • Tid: Kl 19–ca 21
  • Plats: Skurustugan, Värmdövägen 339
  • Kostnad: 90 kr för medlem, 120 kr för icke medlem. Avgift inklusive fika betalas in på föreningens plusgiro 127 59 81-7
  • Anmälan: Senast 13 november på anmalan@nvts.se