September är äppeltid och Astrid tar ännu en gång emot oss för äppelplockning och trädgårdsfika utomhus. Hur skörden blir är svårt att sia om nu. Några sorter ser riktigt lovande ut medan andra kanske inte kommer att ge så mycket frukt.

Anmälan obligatorisk. Se det utskickade programmet för mer information.