Vi gör ett besök hos Eva och Roger som har skapat en lågmäld trädgård i kuperad och karg skärgårdsnatur. Tomtmarken är på 5 500 m2, varav en del är anlagd som en kretsloppsanpassad trädgård.

Den präglas av de ursprungliga tallarna och har inspirerats av olika trädgårdsstilar, både europeiska och asiatiska. Huvudsakligen har man satsat på gröna volymer. De vedartade växterna formas för att skapa en estetisk och funktionell helhet. Flest arbetstimmar i trädgården ägnas åt olika former av beskärning.

Se det utskickade progammet för adress och anmälan.