Här är protokollet från det extra årsmötet 28 april 2022.