En lite småregnig dag i juli besökte vi May-Lena som har en liten men mycket innehållsrik trädgård runt ett gavelradhus i Solsidan, Saltsjöbaden. Trädgården är på ca 500 m2 och gränsar till skogsmark. Den består av lite berg, små gräsmattor och fyra uteplatser, och innehåller både perenner och en del träd och buskar. May-Lena gillar krukor och odlar både perenner och dahlior.