Linda Marend berättar om den radhusträdgård hon byggde upp under åtta år i Vällingby. Hon ville utforska hur man uppnår så mycket variation och innehåll som möjligt genom att dela in tomten i olika rum. Rummen kompletterades med ”tak”, till exempel i form av pergolor.

Linda Marend

Vi får en vandring genom trädgården, men också tips om hur man använder ytor på bästa sätt. Hennes favoritrum är det japanska rummet med bland annat bambu, gräs, sockblomma och japanska lönnar.

Linda har även med sig några ex av sin bok ”Tolv rum och kök”.

  • Plats: Skurustugan, Nacka
  • Datum: 26 november
  • Tid: Kl 19-21
  • Avgift: 40 kr för medlem, 20 kr för betalande familjemedlem, 60 kr för icke medlem.