I vårt nyhetsbrev informerade vi bland annat om Ingarö Hembygdsförenings växtmarknad som var planerad till 29 maj. Den har nu flyttats till lördagen 5 juni kl 11-14. Platsen är densamma – Ingarö Hembygdsgård.

Lördagen 29 maj kl 11-14 kommer i stället Nacka-Värmdö Trädgårdssällskap och Pelargonsällskapet att ordna en växtmarknad vid Svindersviks Brygghus vid Svindersviks Gård i Nacka.