Välkommen till vår växtmarknad i maj! Kom för en fika och prata trädgård med oss. Här finns växter, plantor och sticklingar och annat trädgårdsrelaterat att köpa. Du kan också boka ett bord om du vill sälja själv.

  • Datum: 15 maj
  • Tid: 13.00-15.00
  • Plats: Skurustugan
  • Anmälan: Bord för försäljning kostar 50 kronor. Bokas genom Kristina Jerbi senast 8 maj.