Varmt välkomna till höstens första föredrag med hobbyodlaren Gunilla Härefelt som har hållit på med irisar i 15 år. Hon har hundratals olika sorters skäggbärande irisar i trädgården – och de blir fler för varje år.

Iris i trädgård

Sedan ett par år gör Gunilla egna planerade korsningar som hon driver upp från frö. Gunilla kommer att berätta om olika typer av irisar, delning och plantering, jord och gödsel, fröförökning, vad som kännetecknar en bra iris, problem som kan uppstå med mera. Fokus kommer att ligga på moderna trädgårdshybrider. Några plantor kommer att finnas till försäljning.

Kaffe och kaka serveras till självkostnadspris.

  • Datum: 25 augusti
  • Tid: Kl 19.00- ca 21.00
  • Plats: Skurustugan
  • Avgift: 40 kr för medlem, 20 kr för betalande familjemedlem, 60 kr för icke medlem.