Vi i styrelsen för Nacka-Värmdö Trädgårdssällskap vill tacka er medlemmar för ert engagemang och stöd under året som gått. Utan er hade vi inte funnits!

Ändrade avgifter
Vi vill passa på att informera er om att styrelsen har beslutat att höja vissa avgifter fr o m våren 2023. Anledningen är de allmänna prisökningarna i samhället, men även att vi måste betala 2 kronor till banken för varje swish-transaktion som berör oss.  Därför har vi beslutat slå ihop avgiften för föreläsning och fika till ett paketpris. Avgiften för föreläsning och fika blir 90 kronor för medlem/familjemedlem och 120 kronor för icke medlem. 

Årsmöte
Årsmötet kommer att hållas onsdag 15 februari 2023.  Vår förbundsdirektör Inger Ekrem kommer till mötet och informerar om aktuella frågor inom förbundet. Hon kommer även att berätta om den unika parken Flor og Fjære som är anlagd på en ö utanför Stavanger i Norge.

Valberedning sökes
Just nu känns det dystert och tungt med det oerhört svala intresse som vi har noterat för att få till en valberedning. En fungerande valberedning är så otroligt viktigt för att vår förening ska kunna utvecklas och fortleva. Så kliv på och hjälp oss!

Vårprogrammet
Vårprogrammet är på gång och kommer att skickas ut inom kort. Bland annat blir det föreläsningar med Jessica Lyon från OdlingsTV och Jasmine Waara som bloggar om odling på Tradgardstrollet.se. Förhoppningsvis kommer ni att tycka att att programmet känns spännande och stimulerande.

Väl mött 2023!