Varmt välkommen till ett extra årsmöte som hålls i samband med föredraget Trädgårdsmästarens hemligheter med Johan Jancke.

Årsmötet ska avhandla följande punkter:

  • Val av två nya ledamöter i styrelsen.
  • Fastställande av reviderade stadgar.
  • Beslut om antal ledamöter i förenings valberedning, val av ledamöter till valberedningen samt sammankallande inom denna.

Handlingar till det extra årsmötet kommer att skickas ut senast en vecka innan mötet. Vi vill även vädja till er medlemmar att hjälpa oss tillsätta valberedningen. Hör av dig till oss via info@nvts.se om du kan tänka dig att göra en insats.