Träffa oss på lördagen under Värmdöfestivalen.
Vi kommer stå vid Kattholmen och informera om Nacka-Värmdö Trädgårdssällskap.

Läs mer om den här.
Värmdöfestivalen 2024 – Värmdö kommun (varmdo.se)