MÅNDAG 10 JUNI I SKOGALUND   Välkommen till Håkans trädgård i Skogalund mellan Nacka Forum och Ektorp på Sicklaön Trädgården ligger på en tomt om 1100 m2, 60 möh och anlades 1948. Den gränsar till allmänning på tallhällmark vid sydsluttning mot en sprickdal i ost/väst. Det tunna jordskiktet i planteringar har selekterat växtmaterialet till torktåliga […]